Files

Download

Download Full Text (6.6 MB)

Description

På uppdrag av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har World Maritime University (WMU) inventerat marknaden och tagit fram en rapport över system och metoder som potentiellt skulle kunna användas i Sverige, men som idag inte används. Denna rapport visar upp ett antal nya system som skulle kunna användas i Sverige inom oljeskadeskyddet och diskuterar för och nackdelar.

Publication Date

2-2014

Publisher

MSB

City

Karlstad

Keywords

verktyg; metoder; oljespill; sanering; Sverige

Disciplines

Emergency and Disaster Management

Nya verktyg och metoder för strandnära bekämpning av oljespill i Sverige

Share

COinS